REŠEVANJE SPOROV

IRPS: Podjetje Mizarstvo in mizarski servis Daniel Pobežin s.p. ne priznava nobenega izvajalca. V primeru medsebojnega spora si podjetje prizadeva za rešitev zadeve v obojestransko korist.